ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตำแหน่ง ๓๐๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

...

2022-06-16 / 15:50:00 ยอดผู้เข้าชม 32

>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตำแหน่ง ๓๐๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒