ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษากลาง 4

...

2566-01-19 / 10:30:00 ยอดผู้เข้าชม 28

>> ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษากลาง 4