ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)

...

2566-01-24 / 10:30:00 ยอดผู้เข้าชม 110

>> ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)