ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเปิดการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

...

2566-01-24 / 11:00:00 ยอดผู้เข้าชม 142

>> ขอเปิดการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖