ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)”

...

2566-01-29 / 10:00:00 ยอดผู้เข้าชม 77

>> ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)”