ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) และขอเชิญร่วมงาน "งานเปิดตัว พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง" (Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์

...

2566-08-07 / 21:00:00 ยอดผู้เข้าชม 91

>> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) และขอเชิญร่วมงาน "งานเปิดตัว พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง" (Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์