ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I - New Gen Award 2024)

...

2023-08-11 / 09:53:00 ยอดผู้เข้าชม 68

>> ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I - New Gen Award 2024)