ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

...

2019-10-28 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 235

>> ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ