ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เผยแพร่ผลการวิจัย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องการพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

...

2022-01-10 / 16:05:00 ยอดผู้เข้าชม 10

>> ดาวน์โหลดงานวิจัยเรื่องการพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ