ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เผยแพร่ผลการประเมินโครงการ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

...

2022-01-10 / 16:07:00 ยอดผู้เข้าชม 11

>> ดาวน์โหลดการประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563