ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการ, พขร.

...

2022-03-11 / 09:30:00 ยอดผู้เข้าชม 124

>> แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการ, พขร.