ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รูปแบบบริหารสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

...

2022-06-21 / 13:00:00 ยอดผู้เข้าชม 16

>> รูปแบบบริหารสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม