ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการ, พขร.)

...

2022-09-08 / 13:00:00 ยอดผู้เข้าชม 39

>> แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการ, พขร.) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563