ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

...

2022-09-08 / 13:00:00 ยอดผู้เข้าชม 57

>> แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563