ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อเสนอในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ พัฒนาวิศกรรมนวัฒกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

...

2022-10-03 / 10:00:00 ยอดผู้เข้าชม 241

>> ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อเสนอในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ พัฒนาวิศกรรมนวัฒกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง