045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/11/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

03/11/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

24/10/2560>>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

09/10/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

09/10/2560>>>เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

05/10/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

28/09/2560>>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

27/09/2560>>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และการลงทะเบียนเรียน

19/09/2560>>>ประกาศกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และการลงทะเบียนเรียน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15/09/2560>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media