045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว


ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15

17/01/2561>>>ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15


ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

15/01/2561>>>ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

08/01/2561>>>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

08/01/2561>>>รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควตา ระดับปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

16/12/2560>>>ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควตา ระดับปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวช.3

08/12/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวช.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวส.2

08/12/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวส.2

ประกาศการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

10/11/2560>>>ประกาศการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

10/11/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media