กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย)

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) นำโดย คณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อที่ โรงเรียนบ้านปลาขาว,โรงเรียนบ้านยางใหญ่,โรงเรียนบ้านซำหวายและโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

2021-02-18 / 09:30:00/view:5

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม